Utleievilkår

 • Maskinen utleveres med full tank med drivstoff og skal leveres tilbake med full tank og ikke annet er avtalt. Ved manglende drivstoff faktureres det 20kr pr liter.
 • Snøscootere utleveres med fulltank 2-taktsolje og er inklusive i leien. Ved lengre leie anbefaler vi at det kjøpes med olje av Melhus utleie og vaktmester AS
 • Leietageren er ansvarlig for utstyret når det forlater utleiers lager og til det er tilbake.
 • Leietager forplikter seg til og bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret etter normal praksis. (Daglig oljesjekk, smøring osv) Leietager forplikter seg også og levere utstyret rengjort og i samme tilstand som utlevert. ( Full tank, rengjort og ingen skader. Skader mangler utover detter belastes leietager.)
 • Melhus utleie og vaktmester AS er ansvarlig for at maskiner og utsyr er utstyrt og vedlikeholdt etter gjeldene regelverk. Melhus utleie og vaktmester AS er ikke under noen omstendigheter ansvarlig for eventuelle tap eller andre økonomiske forhold som måtte oppstå på grunn av driftsstans på utstyret.
 • Melhus utleie og vaktmester AS skal i ett hvert tilfelle varsles før eventuelle reparasjoner blir igangsatt.
 • Leietageren kan ikke framleie eller overføre sine rettigheter til andre og heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (Overdragelse, pantsettelse etc.) av utstyret.
 • Melhus utleie og vaktmester AS forbeholder seg retten til og si opp leieavtalen hvis utstyret ikke bli behandlet tilfredsstillende eller leie ikke blir betalt innen forfall.
 • Gyldig legitimasjon må fremvises.
 • Depositum betales ved utlevering. Er den totale leiesummen under 500kr er depositumet 1000 kr. Er den over 1000 kr er depositumet 2500kr.
 • Ved avbestilling av leie etter kontrakt er signert belastes leietager med 20% av leiesummen (om annet ikke er spesifisert).
 • Melhus utleie og vaktmester AS forbeholder seg retten til og fakturere kontraktsfestet leiebeløp selv om leieobjektet ikke blir hendet til avtalt tid.
 • Maskiner og utstyr er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykker (Gjelder minigraver). Forhold som ikke dekkes av forsikringen og som må dekkes av leietager er: Skade ved grov uaksomhet, skade som skyldes bruk i strid med Melhus utleie og vaktmester AS sine retningslinjer, skade som skyldes manglende ettersyn (etterfylling av olje, vann, frostvæske osv) Egenandelen er da 10.000kr som dekkes av leietager. Er skaden under dette beløpet må dette dekkes av leietager.
 • Leien blir fakturert med forfall dagen før det utleveres/hentes ut fra Melhus utleie og vaktmester AS.
 • Om man leier minigraver følger maskinhenger med uten tillegg i prisen, men kan hentes av Melhus utleie og vaktmester AS i leierperioden så lenge annet ikke er avtalt. Melhus utleie og vaktmester AS er da ansvarlig for å hente maskin når leieperioden er over.